Azərbaycan Tibb Assosiasiyasının məqsədləri:

-          Üzvlərin və onların pasientlərinin ləyaqətini, hüquqlarını qorumaq;

-          Üzvlərin müstəqilliyini və peşəkar maraqlarını qorumaq;

-          Üzvlərin peşəkar hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə köməklik göstərmək;

-          Üzvlərin elmi və ictimai fəaliyyətlərini dəstəkləmək;

-          Üzvlərin maraqlarını milli və beynəlxalq səviyyədə təmsil etmək;

-          Davamlı tibbi təhsil proqramlarının hazırlanması və tətbiqinə köməklik göstərmək; 

-          Tibbi xidmət standartlarının təkmilləşməsinə köməklik göstərmək;

-          Təbabətdə yüksək etik standartları və etik davranış qaydalarını inkişaf etdirmək;

-          “Həkim Sağlamlığı” –nın qorunması istiqamətində programlar həyata keçirmək;

-          Tibb ictimayətinin, həkimlərin nüfuzunun və rolunun möhkəmlənməsinə xidmət etmək;

-          İxtisas üzrə mövcud peşəkar cəmiyyətlərlə sıx əməkdaşlıq etmək;

-          Əhalinin tibbi maarifləndirilməsində iştirak etmək;

-          Milli sağlamlıq layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirak etmək;

-          Dövlət qurumları,qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etmək;

-          Dünya Tibb Assosiasiyasına və müvafiq beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq. 

Assosiasiya haqqında daha ətraflı məlumatlar almaq üçün UZVLƏR ÜÇÜN BÖLMƏ – sinə daxil olun.  Sizə uğurlar arzu edirik!