AZƏRBAYCAN TİBB ASSOSİASİYASI (ATA)
TƏBİB TƏLƏBƏ BÖLMƏSİ (TTB)

Haqqında:
ATA TTB 1999-cu ildə Azərbaycan Tibb Assosasiyasının təbib tələbə üzvləri tərəfindən yaradılmışdır.
2000-ci ildən TTB öz fəaliyyətini daxili təlimatlar əsasında nizamlayır. Yarandığı tarixdən təbib tələbə bölməsinin üzvləri assosiasiyanın ictimai fəaliyyətində yaxından iştirak edirlər. Bölmənin əsas fəaliyyəti təsis etdiyi mərkəzlər və elmi klublar tərəfindən həyata keçirilir.


Məqsədi:
            Üzvlərin hüquq və maraqlarının qorunması 
            Üzvlərin tibbi təhsilinin təkmilləşdirilməsinə köməklik
            Üzvlər arasında elmi fikir mübadiləsini təşkilinə köməklik
            Üzvlərin elmi layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsinə köməklik
            Üzvlərin milli və beynəlxalq elmi konfranslarda və seminarlarda iştirakına köməklik
            Üzvlərin beynəlxalq təbib tələbə təşkilatları ilə əməkdaşlığının təşkili
            Üzvlərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə köməklik

Fəaliyyəti : 
            Tibbi konfransların, seminarların, treyninqlərin və debatların təşkili
            Elmi diskussiya klublarının təşkili
            Elmi tibbi layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsinin təşkili
            Xarici dillər üzrə (ingilis,alman,fransız) danışıq klublarının təşkili
            Müasir tibbi kitabların, jurnalların əldə olunmasının təşkili 
            Müasir tibbi informasiya resurslarına çıxışın təşkili
            Dil və komputer kurslarının təşkili
            Liderlik və idarəetmə treyninqlərin təşkili

Üzvlük üstünlükləri:
            ATA rəsmi saytında “ Yalnız TTB Üzvləri üçün” bölməsindən istifadə etmək 
            TTB tədbirləri haqqında mütəmadi məlumat almaq (həmçinin electron poçt vasitəsi ilə)
            TTB-nin sosial saytlardakı rəsmi qrup səhifəsindən istifadə etmək
            TTB elmi diskussiya klublarında iştirak etmək
            TTB “Liderlik və idarəetmə” treyninqlərində iştirak etmək
            TTB xarici dillər üzrə danışıq klublarında iştirak etmək (ingilis, alman, fransız dilləri üzrə)
            TTB Xəbərlər Büllitenini əldə etmək (həmçinin electron poçt vasitəsi ilə)
            TTB-nin “İbn Sina” Kitabxanasından istifadə etmək